Vrouwen van Nu

De missie van de NBvP Vrouwen van Nu:

De NBvP Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving
in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit
willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met
krachtige stem willen participeren in hedendaags maatschappelijke ontwikkelingen.

De bond is aangesloten bij de Associated Country Women
of the World (Wereldbond van plattelandsvrouwen)

De afdeling “Fort” is opgericht in 1948 en telt momenteel 45 leden.

De avonden worden gehouden in dorpshuis “De Snikke” in Fort.
Adres:
‘t Jaagpad 2 – 7924 RD Fort
Tel: 0528-391497


Klik hier om het programmaboekje te downloaden.


 

Samenstelling van het bestuur

Functie Naam Telefoonnummer
Voorzitter Janny Wildeboer 0528 - 391388
Notulist Marian Makaske 0528 - 353300
Penningmeester Gerritje Eshuis 0528 - 391571
Algemeen lid Mini Bruins 0528 - 391280
Secretaris Hennie Veijer 0528 - 354807

Lidmaatschap en contributie

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 48,50 per jaar .
Graag de contributie rond 15 januari 2015 te voldoen.

Bankrekeningnummer: 329013823
t.n.v. PL. Vrouwen Afdeling Fort.

Verdeling contributie:
Landelijke kas € 15,20
Provinciale kas € 8,10
Afdelingskas € 25,20


Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 november doorgegeven te worden aan
de secretaris.