AED

De gemeenschap van Fort beschikt over een AED (automatische externe defibrilator), haar geschonken door het Marius Tonckensfonds. De kast waarin dit apparaat opgeborgen zit, is door de gemeente ter beschikking gesteld en is bevestigd aan de gevel van het Dorpshuis De Snikke. Er zijn in ons dorp diverse inwoners die een cursus reanimatie gevolgd hebben en bekend zijn met het gebruik van een AED. Op dit ogenblik zijn de BOKD en Hartveilig Drenthe bezig te onderzoeken hoe een en ander verder gestroomlijnd kan worden (b.v. via een sms-oproepsysteem), maar vooral ook wie financieel voor het onderhoud moet worden aangesproken. Zonder subsidie zijn de inkomsten van de Vereniging Streekbelang daarvoor niet toereikend.

Uitnodiging AED

AED informatie avond OPROEP

Voor alle inwoners van Fort, geschoold en ongeschoold!

Dinsdag 5 Februari 2013

Aanvang: 20.00 uur in de Snikke


Klik hier voor de uitnodiging.