Overdracht beheer

op zaterdag 26 september is het beheer van de Snikke overgedragen
van Herman Kelder naar Anja Prins.

Onder het genot van een drankje en een hapje werd er afscheid genomen
van de oude beheerder en werd de nieuwe beheerder welkom geheten.
Daarnaast werd Alie ook bedankt voor het invallen in de tussenliggende periode.


Overdracht Beheer