Fort Zoekt Talent

Zaterdag 13 november 2010 zijn we in het dorpshuis op zoek gegaan
naar talent in Fort. Kinderen (en ook ouderen) van alle leeftijden konden
zich opgeven voor deze talentenjacht. Er werd geplay-backed, leuke
dansjes opgevoerd en zelfs live gezongen.
Het publiek vormde de jury met een mooie opkomst
is het een succesvolle avond geworden.

winnaars t/m 12 jaar

Winnaars ouder dan 12 jaar

Click here to go to the gallery.