AED

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Ter informatie: De AED is klaar voor gebruik.

Bij de ingang van het dorpshuis De Snikke is een groene kast geplaatst, voorzien van het AED apparaat. (Automatische Externe Defibrillator ). Een AED is een hulpmiddel,
waarmee een gecontroleerde schok kan worden toegediend om een normale hartfunctie te herstellen bij een hartfalen. Als je goed om je heen kijkt, zie je in de omgeving al meer van dergelijke groene AED kasten hangen.

De AED is een onderdeel van de campagne “6 Minuten Zone”. Snelle en doeltreffende hulp na een hartstilstand binnen 6 minuten is van levensbelang. Ambulances hebben vaak een aanrijtijd, die gemiddeld langer duurt.
Wanneer omstanders gebruik kunnen maken van een AED dan is de overlevingskans van het slachtoffer verdubbeld. De Nederlandse Hartstichting ondersteunt daarbij met het aanbieden van reanimatie cursussen, waarbij de cursisten leren hoe je de AED kunt gebruiken. Afgelopen december hebben 9 personen in Fort deelgenomen aan deze cursus en daarbij geleerd hoe je de AED kunt toepassen bij een reanimatie.

Enkele personen, die deze cursus hebben gevolgd zijn:
Dhr. en Mevr. Vroeg in deWeij, Dhr. H Koelewijn, Mevr. R. Rozema,
Mevr. Nevelsen haar dochter Brenda Nevels, Dhr. M. Tennekes,
Mevr. A. Prins ( beheerster van het dorpshuis), Dhr. J. Dielissen,
Mevr H. Hempen en Mevr. A. Beukema.

Er zullen ongetwijfeld meerdere personen in de omgeving zijn, die deze cursus elders hebben gevolgd.

De mensen die deze training hebben gevolgd maken in de toekomst deel uit van de burgerhulpverlening, die oproepbaar zijn via het alarmsysteem de centrale meldkamer. Zodra bekend is dat het om een reanimatie gaat, wordt het systeem in werking gezet, waarbij deze vrijwilligers worden opgeroepen te assisteren om de overlevingskans van een slachtoffer te vergroten. Laten we hopen dat er in de toekomst nog meer mensen zijn,
die bereid zijn kennis op te doen van dit nuttige apparaat.

Hierbij gaat onze dank uit naar het Marius Tonckensfonds en de Gemeente De Wolden, die dit apparaat beschikbaar hebben gesteld en de mogelijkheid hebben gegeven hiervoor een cursus te volgen.

Streekbelang Fort en Omstreken.

 

De AED bij de ingang van het dorpshuis